Công ty TNHH ALT /Điện thoại : 028 38949291 - 028 38949593 /Email : sales@altcotech.com/ Open: 8:00 - 16:30

Điều cần biết về bảo hiểm cho người đi ô tô, xe máy và cách đòi quyền lợi

Điều cần biết về bảo hiểm cho người đi ô tô, xe máy và cách đòi quyền lợi

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc) và bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe (bảo hiểm tự nguyện) có gì khác biệt? làm thế nào để đòi được tiền bảo hiểm?

Điều cần biết về bảo hiểm cho người đi ô tô, xe máy và cách đòi quyền lợi - 1

Theo : https://www.24h.com.vn/

 

 

 

Để lại bình luận