Công ty TNHH ALT /Điện thoại : 028 38949291 - 028 38949593 /Email : sales@altcotech.com/ Open: 8:00 - 16:30

Vi sinh nuôi trồng thủy sản

Phân Huỷ Mùn Bã Hữu Cơ (MSP: BACTACLEAN)

Công dụng: Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải ...

Xử Lý Bùn Đáy Và Mùi Hôi Phân Hủy Độc Tố Ammonia & Sulfur (MSP: ALTREAT5200)

ALTREAT 5200là sản phẩm sinh học xử lý bùn đáy ...

Tạo Màu Nước Phân Hủy Độc Tố Ammonia & Sulfur (MSP: ALTREAT5100)

ALTREAT 5100 là sản phẩm tạo màu nước rất hữu hiệu ...

Diệt Tảo Độc, Tảo Già Cải Thiện Môi Trường (MSP: ALTREAT5300)

ALTREAT 5300là sản phẩm sinh học xử lý tảo rất ...